โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ตารางเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ ON Site โดยการสลับกันมาเรียนแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่ม A. กลุ่ม B