โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินพัฒนาการ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 08 ก.พ. 2564 , เปิดอ่าน 2014 ครั้ง

หมายเหตุ: กด. ดาวน์โหลดPDF. เพื่อดูรายชื่อทั้งหมด