โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น อนุบาลศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 02 ธ.ค. 2563 , เปิดอ่าน 3638 ครั้ง