map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

7 มีนาคม 2562 - ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

เมื่อ 07 มี.ค. 2562 เปิดอ่าน 210 ครั้ง

นายณรงศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธีรวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง