โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

7 มีนาคม 2562 - ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 07 มี.ค. 2562 , เปิดอ่าน 313 ครั้ง

นายณรงศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธีรวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง