โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

7 ธันวาคม 2561 - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2561 , เปิดอ่าน 160 ครั้ง

ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน