โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

23 มิถุนายน 2560 - มอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโชป้า แอนด์ ชายด์ป้า โค๊ช ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

เมื่อวันที่ 07 มิ.ย. 2560 , เปิดอ่าน 439 ครั้ง