โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

25 สิงหาคม 2561 - โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2561 , เปิดอ่าน 534 ครั้ง

ฝ่ายบุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โพธิ์วดลรีสอร์ทแอนด์สปา วันที่ 25 สิงหาคม 2561