map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

25 สิงหาคม 2561 - โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อ 27 ส.ค. 2561 เปิดอ่าน 379 ครั้ง

ฝ่ายบุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โพธิ์วดลรีสอร์ทแอนด์สปา วันที่ 25 สิงหาคม 2561