โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

17 สิงหาคม 2561-โครงการกิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2561 , เปิดอ่าน 512 ครั้ง

ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการห้องเรียนน่าอยู่ กิจกรรม 5 ส.