map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

17 สิงหาคม 2561-โครงการกิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่

เมื่อ 17 ส.ค. 2561 เปิดอ่าน 446 ครั้ง

ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการห้องเรียนน่าอยู่ กิจกรรม 5 ส.