โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

20 กรกฎาคม 2561 - ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2561 , เปิดอ่าน 531 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล  ฝั่งหมิ่น โดย ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษาและนางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2561  เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก