map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

22 มิถุนายน 2561 - ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ

เมื่อ 25 มิ.ย. 2561 เปิดอ่าน 263 ครั้ง

ดร.ผ่องพรรณ  ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นและนางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์ รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ