โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

22 มิถุนายน 2561 - ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2561 , เปิดอ่าน 287 ครั้ง

ดร.ผ่องพรรณ  ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นและนางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์ รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ