โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

20 มิถุนายน 2561 - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2561 , เปิดอ่าน 494 ครั้ง

กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น