map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

20 มิถุนายน 2561 - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อ 20 มิ.ย. 2561 เปิดอ่าน 458 ครั้ง

กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น