Search
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ( เทศบาลนครเชียงราย ) โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ( เทศบาลนครเชียงราย )
http://www.tesaban7.ac.th http://www.tesaban7.ac.th
วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนที่ดี ที่สุดในภูมิภาค ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ : เป็นโรงเรียนที่ดี ที่สุดในภูมิภาค ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แกลอรี่ภาพ ติดต่อ - สอบถาม
 
ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
 
นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
ครูปฐมวัย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูต่างประเทศ
ครูสนับสนุนการสอน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

assignment 5 มิถุนายน 2561 - ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเหรียญรางวัลให้กับตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2561 ดูทั้งหมด 178 ครั้ง

ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลผลการแข่งขันว่ายน้ำให้นักกีฬา ดังนี้
1.เหรียญรางวัล การแข่งขัน กกท.5 ต้านยาเสพติดครั้งที่ 3 (วันที่ 12-13 พ.ค.61) ณ สระว่ายน้ำสมโภช 700 ปี เชียงใหม่  โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นได้รับรางวัล 2 เหรียญเงินและ  7 เหรียญทองแดง
2.เหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ อบจ.เชียงราย ชาเล้น ครั้งที่ 11 (วันที่ 2-3 มิ.ย.61) ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬ่ากลาง จ.เชียงราย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ได้รับรางวัล 31 เหรียญทอง 32 เหรียญเงินและ 23 เหรียญทองแดงจำนวนผู้เยี่ยมชม 372742 ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


Copyright @2017-2018 www.tesaban7.ac.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.