โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

การจัดการประชุมหารือกิจกรรมวันไหว้ครู

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2566 , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

25 พฤษภาคม 2566

       นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น มอบหมายให้นายอติชาติ จันระวังยศ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการจัดการประชุมหารือกิจกรรมวันไหว้ครู 

       ณ ห้องประชุมดอกชบา 1  โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น