โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

กิจกรรม “ลิ้นจี่ สับปะรด และของดีนครเชียงราย”

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2566 , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

22 พฤษภาคม 2566

       โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย ประจำปี 2566 ในชื่อกิจกรรม “ลิ้นจี่ สับปะรด และของดีนครเชียงราย”

       ณ ลานรำวง สวนตุงและโคมนครเชียงราย