โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2566 , เปิดอ่าน 43 ครั้ง

20 พฤษภาคม 2566

       โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พิธีเปิดนำโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย, นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น พบปะผู้ปกครอง 

       ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

 

รูปเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/15rOsn1mA1ciFRDU4Eu1w0bMF6hUyOEz6?usp=sharing