โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด

เมื่อวันที่ 01 มี.ค. 2566 , เปิดอ่าน 66 ครั้ง

16-17 กุมภาพันธ์ 2566      

         โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ประจำปีการศึกษา 2565 

  ณ  ค่ายชั่วคราว โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น