โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ตามโครงการหนูน้อยอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 01 มี.ค. 2566 , เปิดอ่าน 48 ครั้ง

17  กุมภาพันธ์ 2566 

    โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ระดับปฐมวัย  จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน  ตามโครงการหนูน้อยอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย  โดย ในกิจกรรม นักเรียนจะได้สวมชุดไทย เรียนรู้การละเล่นของไทย และได้ลงมือทำขนมไทย  เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทย