โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O - NET ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 01 มี.ค. 2566 , เปิดอ่าน 33 ครั้ง

11  กุมภาพันธ์  2566

      โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น  เป็นสนามสอบ  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O - NET ประจำปีการศึกษา 2565  

       หัวหน้าสนามสอบ  โดย นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น พร้อมด้วย กรรมการกลาง โดย นางเกษณี  สีไพร  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และนางเครือวัลย์  อุตมะโน  ครูโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น