โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

เมื่อวันที่ 06 ม.ค. 2566 , เปิดอ่าน 34 ครั้ง

5  มกราคม  2566 

            นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗  ฝั่งหมิ่น พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย  เทศบาลนครเชียงใหม่  ในการเข้าเยี่ยมชมสถานศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารงานและการจัดทำหลักสูตร สองภาษา EP: English Program 

 ณ ห้องประชุมดอกชบา ๒  โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น