โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่ 06 ม.ค. 2566 , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

5  มกราคม 2566

        นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์   ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗  ฝั่งหมิ่น  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ  ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน มกราคม 2566 

และร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย

   ณ เชียงรายดอกไม้งาม สวนตุงและโคมนครเชียงราย