โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จัดกิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2023

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2565 , เปิดอ่าน 88 ครั้ง

29 ธันวาคม 2565

            โรงเรียนเทศบาล ๗  ฝั่งหมิ่น จัดกิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2023  

            เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โดยให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงความสามารถที่เหมาะสมกับวัย 

 

รูปภาพเพิ่มเติม    https://drive.google.com/drive/folders/1ojoOkkLbYldut1FH2EJkU4T7lAf9q-PO?usp=share_link