โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

กิจกรรม วันลอยกระทง

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2565 , เปิดอ่าน 32 ครั้ง

8  พฤศจิกายน  2565

     โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนจัดกิจกรรม วันลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย การสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนระลึกถึงพระแม่คงคาและคุณประโยชน์ของแม่น้ำลำคลอง นักเรียนยังได้รับความรู้และสนุกสนานเพลิดเพลินตลอดกิจกรรม