โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการทำคลิปตามแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ตามแนวทางของ ว.PA

เมื่อวันที่ 07 พ.ย. 2565 , เปิดอ่าน 34 ครั้ง

 5-6 พฤศจิกายน 2565  

     โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการทำคลิปตามแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ตามแนวทางของ ว.PA

      วิทยากร โดย  รศ.ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ์ อาจารย์ภาควิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ให้ความรู้ พร้อมกับมอบเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการอบรมฯ

       ณ  ห้องประชุมดอกชบา ๒ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น