โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ต้อนรับ นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ในการเข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์นักเรียน

เมื่อวันที่ 07 พ.ย. 2565 , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

4 พฤศจิกายน 2565

        โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ให้การต้อนรับ นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

     ในการเข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์นักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ของโรงเรียน