โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

มอบรางวัลให้กับนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องนักเรียน

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2565 , เปิดอ่าน 92 ครั้ง

26  กันยายน 2565 

     นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น มอบรางวัลให้กับนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องนักเรียน ดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี 2565  โดยสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

 

 2. รางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการ "น่านกระซิบรัก ครั้งที่ 5" ณ สนามกีฬา อบจ จ.น่าน

 

3.การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยแม่โจ้-แพร่