โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

กิจกรรมแจกเครื่องดื่มมอลต์สกัด ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2565 , เปิดอ่าน 66 ครั้ง

20  กันยายน 2565  

          เจ้าหน้าที่บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมอลต์บำรุงร่างกายตราโอวัลติน ได้จัดกิจกรรมแจกเครื่องดื่มมอลต์สกัด ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น