โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2565 , เปิดอ่าน 66 ครั้ง

18 กันยายน พ.ศ. 2565

         นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมีฐานกิจกรรมของกลุ่มสาระชีววิทยา ฐานของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ฐานของกลุ่มสาระเคมี และฐานของกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์                ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย