โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2565 , เปิดอ่าน 143 ครั้ง

12 กันยายน  2565

     นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย    

                                                                                                                        

      ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาหลักสูตร MEP :Mini English Program และหลักสูตร EP: English Program รวมไปถึงการบริหารสถานศึกษา 

ณ ห้องประชุมดอกชบา ๑ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น