โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะ ที่ได้เข้าอบรมให้ความรู้ กับนักเรียน ในเรื่อง ก๊าซคาร์บอนต่ำ และการประหยัดพลังงาน

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2565 , เปิดอ่าน 46 ครั้ง

9 กันยายน  2565

     นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ต้อนรับ  อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะ  ที่ได้เข้าอบรมให้ความรู้ กับนักเรียน ในเรื่อง ก๊าซคาร์บอนต่ำ และการประหยัดพลังงาน 

    ณ อาคารเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น