โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่สาย

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2565 , เปิดอ่าน 69 ครั้ง

30 สิงหาคม 2565 

      นายณรงค์ศักดิ์  เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ,นางอำไพ   จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครู โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่สาย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมดอกชบา ๒ โรงเรียนเทศบ่าล ๗ ฝั่งหมิ่น