โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

15-16 ธันวาคม 2560 - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560 , เปิดอ่าน 10 ครั้ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปึที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น