map 340/1 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 phone 0-5316-6956 fax 0-5316-6956
ค้นหา

15-16 ธันวาคม 2560 - กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์

เมื่อ 25 ธ.ค. 2560 เปิดอ่าน 617 ครั้ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปึที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น