โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2565 , เปิดอ่าน 77 ครั้ง

๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๕ 

       นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์และได้มอบรางวัลให้กับเด็กที่ได้รับรางวัลแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ  

                                          

   กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์,รำลึกถึงบิดาแแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ และเรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมการทดลองต่างๆทั้งภาคสนามและกิจกรรมฐานในห้องปฏิบัติการ