โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ร่วมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2565 , เปิดอ่าน 94 ครั้ง

26  สิงหาคม 2565 

         นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน มอบหมาย ครูวสันต์ นายด่าน นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

   ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เทศบาลนครเชียงราย