โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ต้อนรับ นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2565 , เปิดอ่าน 52 ครั้ง

15 มิถุนายน 2565 

        ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น  ให้การต้อนรับ นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น