โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2565 , เปิดอ่าน 32 ครั้ง

8 - 29 พ.ค. 65

     คณะครูระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จัดโดยสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย วันที่สอง

ณ ห้องประชุมดอกชบา ๑ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น   

    โดยวิทยากร นายบรรพจ  ขันคำ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ที่ได้มาให้ความรู้ พร้อมกับมอบเกียรติให้กับผู้เข้าร่วมอบรม