โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ร่วมพิธีเปิด “มหกรรมอาหาร ผลไม้ และผักปลอดภัยนครเชียงราย”

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2565 , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

27 พฤษภาคม  2565  

        นางนงค์ลักษณ์   ดุริยพันธ์   ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู  ร่วมพิธีเปิด “มหกรรมอาหาร ผลไม้ และผักปลอดภัยนครเชียงราย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2565 

ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย