โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 2 : การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2565 , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

20 พฤษภาคม 2565

      โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ดำเนินการรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 2 : การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

    ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย / นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา

มาร่วมให้ข้อมูลแก่คณะผู้ประเมินภายนอก