โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2565 , เปิดอ่าน 160 ครั้ง

 10 มีนาคม  2565 

       นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูระดับปฐมวัย ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายโดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

      ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย