โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถาม Online ระดับประเทศ ผ่าน zoom ด้วยแอปพลิเคชั่น ALTV Quiz Challenge

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2565 , เปิดอ่าน 471 ครั้ง

 4 มีนาคม 2565 

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถาม Online ระดับประเทศ ผ่าน zoom ด้วยแอปพลิเคชั่น ALTV Quiz Challenge  ได้คะแนนลำดับที่ 4  จาก 20 ทีม ระดับภาคเหนือ