โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ต้อนรับ นายสุทธิชัย จรุญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2565 , เปิดอ่าน 175 ครั้ง

25 กุมภาพันธ์ 2565 

        นายวันชัย จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรี นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ร่วมต้อนรับ นายสุทธิชัย  จรุญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมคณะ ในการเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น