โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น. นำนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2565 , เปิดอ่าน 543 ครั้ง

21  กุมภาพันธ์  2565

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น. นำนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19  ณ อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติ เชียงราย (อาคารGMS)