โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

กิจกรรม หนูน้อยอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย ระดับปฐมวัย เพื่อให้นักเรียนได้แต่งกายชุดไทย เรียนรู้เรื่องของเอกลักษณ์ไทย

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2565 , เปิดอ่าน 176 ครั้ง

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2565 

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จัดกิจกรรม หนูน้อยอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย ระดับปฐมวัย เพื่อให้นักเรียนได้แต่งกายชุดไทย เรียนรู้เรื่องของเอกลักษณ์ไทย วัฒนธรรมไทย รู้จักการละเล่นของไทย และอนุรักษ์หวงแหนในวัฒนธรรมไทย

 

ลิ้งค์ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/11dHJ8Tg5V9y5fyh3pHg3jJOenGYM7FDz