โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

19 พฤศจิกายน 2560 - รับรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2560 , เปิดอ่าน 325 ครั้ง