โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

กิจกรรม Merry Christmas ระดับประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 03 ม.ค. 2565 , เปิดอ่าน 83 ครั้ง

   วันที่ 29ธันวาคม 2564

      โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year นักเรียนระดับประถมศึกษา

      โดยกิจกรรม มีการแสดงของนักเรียน ,การมอบรางวัลในการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ และ มอบของขวัญให้นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น