โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

กิจกรรม Merry Christmas อนุบาล

เมื่อวันที่ 03 ม.ค. 2565 , เปิดอ่าน 93 ครั้ง

  วันที่ 27 ธันวาคม 2564

      โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year นักเรียนระดับอนุบาล

      โดยกิจกรรม มีการแสดงของนักเรียน ,การมอบรางวัลในการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ และ มอบของขวัญให้นักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น