โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ร่วมพิธีตักบาตรดอกไม้ หนึ่งเดียวในล้านนา ร่วมสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 9 วัด

เมื่อวันที่ 03 ม.ค. 2565 , เปิดอ่าน 60 ครั้ง

วันที่ 26 ธันวาคม 2564

      โรงเรียนเทศบาล  ๗ ฝั่งหมิ่น ร่วมพิธีตักบาตรดอกไม้ หนึ่งเดียวในล้านนา ร่วมสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 9 วัด ประดิษฐานบนราชรถบุษบกล้านนา ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย