โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากเทศบาลนครภูเก็ต

เมื่อวันที่ 03 ม.ค. 2565 , เปิดอ่าน 55 ครั้ง

วันที่ 26 ธันวาคม  2564

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากเทศบาลนครภูเก็ต เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษา  ณ ห้องประชุมดอกชบา  ๒ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น