โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

นักเรียน ระดับอนุบาลโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เรียนรู้การทำไอศกรัมซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ในชุมชนฝั่งหมิ่น

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2564 , เปิดอ่าน 152 ครั้ง

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2564

    นักเรียน ระดับอนุบาลโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น  เรียนรู้การทำไอศกรัมซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ในชุมชนฝั่งหมิ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง ตามโครงการ Gug ฝั่งหมิ่น 

     ภายใต้มาตรการการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)