โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2564 , เปิดอ่าน 282 ครั้ง

วันที่ 24  ธันวาคม  2564

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ   อำเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด  เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษา  ณ ห้องประชุมดอกชบา  ๑ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น