โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2564 , เปิดอ่าน 64 ครั้ง

วันที่ 23  ธันวาคม  2564 

       โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจงแนวทางร่วมกัน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมดอกชบา ๑  โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น